top of page

Политика за поверителност

Благодарим ви, че избрахте да бъдете част от нашата общност в ROB-SME („компания“, „партньори“, „ние“, „ние“ или „наши“). Ние се ангажираме да защитаваме вашата лична информация и правото ви на поверителност. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата политика или нашите практики по отношение на вашата лична информация, моля, свържете се с нас admin@robsme.com .

Когато посещавате нашия уебсайт („Сайт“) и използвате нашите услуги, вие ни се доверявате на вашата лична информация. Ние приемаме вашата поверителност много сериозно. В това известие за поверителност ние описваме нашата политика за поверителност. Ние се стремим да ви обясним по възможно най -ясния начин каква информация събираме, как я използваме и какви права имате във връзка с нея. Надяваме се да отделите малко време, за да го прочетете внимателно, тъй като е важно. Ако има някакви условия в тази политика за поверителност, с които не сте съгласни, моля, прекратете използването на нашия сайт и нашите услуги.

Тази политика за поверителност се прилага за цялата информация, събрана чрез нашия уебсайт.

Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност, тъй като тя ще ви помогне да вземате информирани решения относно споделянето на личната ви информация с нас.

Съдържание


КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
НЯМА ДА СЕ СПОДЕЛИТЕ ИНФОРМАЦИЯТА С НИКОГО?
ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?
КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ?


Каква информация събираме?


Лична информация, която ни разкривате.
Накратко: Събираме лична информация, която ни предоставяте, като име, адрес, информация за контакт, пароли и данни за сигурност, информация за плащане и данни за вход в социалните медии. Ние събираме лична информация, която ни предоставяте доброволно, когато се регистрирате за услуги на нашия уебсайт, изразявайки интерес да получите информация за нас или нашите продукти и услуги, когато участвате в дейности на Сайта [(като например публикуване на съобщения в нашите онлайн форуми или участие в състезания, конкурси или подаръци)] или по друг начин да се свържете с нас.

Личната информация, която събираме, зависи от контекста на взаимодействието ви с нас и Сайтовете, избора, който правите, и продуктите и функциите, които използвате. Личната информация, която събираме, може да включва следното:

Име и данни за контакт. Ние събираме вашето име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и други подобни данни за контакт.

Цялата лична информация, която ни предоставяте, трябва да е вярна, пълна и точна и трябва да ни уведомите за всякакви промени в такава лична информация.

Информацията се събира автоматично
Накратко: Някои данни - като IP адрес и/или характеристики на браузъра и устройството - се събират автоматично, когато посещавате нашите уебсайтове.

Ние автоматично събираме определена информация, когато посещавате, използвате или навигирате в Сайтовете. Тази информация не разкрива вашата конкретна самоличност (като вашето име или информация за контакт), но може да включва информация за устройството и използването, като например вашия IP адрес, характеристиките на браузъра и устройството, операционната система, езиковите предпочитания, препращащите URL адреси, името на устройството, държавата, местоположението , информация за това как и кога използвате нашия сайт и друга техническа информация. Тази информация е необходима предимно за поддържане на сигурността и работата на нашите Сайтове, както и за целите на нашите вътрешни анализи и отчитане.

Подобно на много фирми, ние също събираме информация чрез бисквитки и подобни технологии.

 

Как използваме вашата информация?


Накратко: Ние обработваме вашата информация за цели, основани на законни бизнес интереси, изпълнение на нашия договор с вас, спазване на нашите законови задължения и/или ваше съгласие.

Ние използваме лична информация, събрана чрез нашите Сайтове за различни бизнес цели, описани по -долу. Ние обработваме вашата лична информация за тези цели, като разчитаме на нашите законни бизнес интереси („Бизнес цели“), за да сключим или изпълним договор с вас („Договор“), с ваше съгласие („Съгласие“), и/ или за спазване на нашите законови задължения („Правни причини“). Ние посочваме конкретните основания за обработка, на които разчитаме, до всяка цел, посочена по -долу.

Ние използваме информацията, която събираме или получаваме:

Да ви изпраща маркетингови и промоционални съобщения [за бизнес цели и/или с вашето съгласие]. Ние и/или нашите маркетингови партньори трети страни можем да използваме личната информация, която ни изпращате за нашите маркетингови цели, ако това е в съответствие с вашите маркетингови предпочитания. Можете да се откажете от нашите маркетингови имейли по всяко време (вижте „Вашите права за поверителност“ по-долу).
За да ви изпраща административна информация [за бизнес цели, правни причини и/или евентуално по договор]. Можем да използваме вашата лична информация, за да ви изпращаме информация за продукти, услуги и нови функции и/или информация за промени в нашите условия, правила и правила.
За да публикувате препоръки [с вашето съгласие]. Ние публикуваме препоръки на нашите сайтове, които могат да съдържат лична информация. Преди да публикуваме препоръка, ние ще получим вашето съгласие да използваме вашето име и свидетелство. Ако искате да актуализирате или изтриете свидетелството си, моля, свържете се с нас тук и не забравяйте да включите вашето име, местоположение на свидетелството и информация за контакт.
Искайте обратна връзка [за нашите бизнес цели и/или с вашето съгласие]. Може да използваме вашата информация, за да поискаме обратна връзка и да се свържем с вас относно използването на нашите сайтове.
За защита на нашите сайтове [за бизнес цели и/или правни причини]. Можем да използваме вашата информация като част от нашите усилия да поддържаме нашите сайтове в безопасност и сигурност (например за наблюдение и предотвратяване на измами).
За прилагане на нашите условия, условия и политики [за бизнес цели, правни причини и/или евентуално договорни].
Да отговаря на правни искания и да предотвратява вреди [за правни причини]. Ако получим призовка или друго правно искане, може да се наложи да проверим данните, с които разполагаме, за да определим как да отговорим.
За други бизнес цели. Можем да използваме вашата информация за други бизнес цели, като анализ на данни, идентифициране на тенденциите в използването, определяне ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашия сайт, продукти, услуги, маркетинг и вашия опит.


Ще бъде ли споделена вашата информация с някого?


Накратко: Ние споделяме информация само с ваше съгласие, за спазване на законите, за защита на вашите права или за изпълнение на бизнес задължения.

Ние споделяме и разкриваме вашата информация само в следните ситуации:

Спазване на законите. Можем да разкрием вашата информация, когато по закон сме длъжни да направим това, за да спазим приложимото законодателство, държавни искания, съдебно производство, съдебно разпореждане или съдебен процес, като например в отговор на съдебно разпореждане или призовка (включително в отговор на публичните органи, за да отговарят на изискванията за национална сигурност или правоприлагане).
Жизненоважни интереси и законни права. Можем да разкрием вашата информация, когато смятаме, че е необходимо да разследваме, предотвратим или предприемем действия във връзка с потенциални нарушения на нашите политики, съмнение за измама, ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на всяко лице и незаконни дейности, или като доказателство в съдебни спорове, в които ние сме замесени.


Използваме ли бисквитки и други технологии за проследяване?


Накратко: Да, използваме Google Maps с цел предоставяне на по -добро обслужване.

Може да използваме „бисквитки“ и подобни технологии за проследяване (като уеб маяци и пиксели) за достъп или съхраняване на информация. Конкретна информация за това как използваме такива технологии и как можете да откажете определени бисквитки е посочена в нашата Политика за бисквитки

Какви са вашите права за поверителност?


Накратко: В някои региони, като Европейското икономическо пространство, имате права, които ви позволяват по -голям достъп и контрол върху вашата лична информация. Можете да прегледате, промените или прекратите профила си по всяко време.

В някои региони (като Европейското икономическо пространство) имате определени права съгласно приложимите закони за защита на данните. Те могат да включват правото (i) да поискате достъп и да получите копие от вашата лична информация, (ii) да поискате коригиране или изтриване; (iii) да ограничите обработването на вашата лична информация; и iv) ако е приложимо, за преносимост на данните. При определени обстоятелства може също да имате право да възразите срещу обработването на вашата лична информация. За да направите такова искане, моля, изпратете ни имейл. Ние ще разгледаме и ще действаме при всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Ако разчитаме на вашето съгласие за обработка на вашата лична информация, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Моля, имайте предвид, че това няма да повлияе на законосъобразността на обработката преди нейното оттегляне.

Ако живеете в Европейското икономическо пространство и смятате, че обработваме незаконно вашата лична информация, вие също имате право да подадете жалба до местния надзорен орган по защита на данните. Можете да намерите техните данни за контакт тук:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

bottom of page