top of page
ROB-SME_image.jpg

За да осигурим допълнителна допълнителна поддръжка на мениджърите на МСП, ние създадохме МЕНТОРСКА БАЗА ДАННИ, която има за цел да привлече на борда доброволци, които са по -опитни или по -добре информирани, за да помогне на ръководителите с по -малко опит или с по -малко познания, които искат да въведат роботи/AI в своя бизнес .

bottom of page